Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Ens complau informar-vos que, al DOGC núm. 8435 de 16 de juny, es publica l’ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que estan regulats al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.

El Reial Decret llei 5/2021 (BOE 13-03-2021) va crear una línia COVID d’ajuts directes a les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament a les més afectades per la pandèmia de la COVID-19. Les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria. (circular sobre el RD-llei enviada 17 de març)

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

A l’annex d’aquest ordre es pot consultar els sectors d’activitats inclosos en aquesa línea d’ajuts. S’han inclòs nous CNAE respecte el RD-llei estatal.

Es podrá acceder al tràmit i preguntes freqüents:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-rdl-5-2021/

Esperem sigui del vostre interès.