Sol·licitar els dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques – Apoderats

Els obligats tributaris que estiguin inclosos en el Sistema d’Adreça Electrònica Habilitada podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició en la DEH.

Per poder sol·licitar els dies de cortesia és necessari estar donat d’alta en la DEH i haver realitzat la Subscripció als procediments disponibles en l’Agència Tributària per a la recepció de notificacions.

Els dies de cortesia s’hauran de sol·licitar amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació al començament del període desitjat.

Si la persona que gestionarà tant les notificacions electròniques com els dies de cortesia és un tercer, haurà d’estar apoderat en el tràmit GENERALNOT i assegurar que l’apoderament ha estat confirmat per part de l’apoderat.

Per sol·licitar aquests dies de cortesia cal que accediu al portal “Les meves notificacions“De la Seu Electrònica de l’Agència Tributària i que feu clic en l’enllaç “Sol·licitar dies en què no es posaran notificacions en Adreça Electrònica Habilitada” de la secció “Subscripcions, sol·licituds i altres consultes”.

Més informació a la web de l’Agència Tributària.