Obertura de segones convocatòries de subvencions a l’àmbit cultural i una nova convocatòria d’ajuts, al DOGC

Obertura de segones convocatòries de subvencions a l’àmbit cultural i una nova convocatòria d’ajuts, al DOGC

RESOLUCIÓ CLT/2184/2021, de 8 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a la distribució i explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1863001.pdf

RESOLUCIÓ CLT/2167/2021, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de l’àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862983.pdf

RESOLUCIÓ CLT/2168/2021, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862871.pdf

RESOLUCIÓ CLT/2169/2021, de 7 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862917.pdf

RESOLUCIÓ CLT/2185/2021, de 8 de juliol, de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862895.pdf

RESOLUCIÓ CLT/2224/2021, de 13 de juliol, de convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, dels ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses i entitats dels àmbits culturals:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862949.pdf