Actualment assessorem més de 200 empreses de serveis, entitats d’economia social, del tercer sector, organitzacions no lucratives i artistes. Compartim noticies, fem comunitat.

  • Llibreries
  • Sector culturals i espectacles
  • Educació
  • Economia Social