GUIA D’AJUDA per a sol·licitar dies de cortesia a la AEAT

SOL·LICITUD DE DIES DE CORTESIA PER A L’ENVIAMENT DE LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE LA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Us adjuntem el pdf amb la guia: