• Què és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús?

    Què és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús?a.         Una cooperativa d’habitatge és una entitat jurídica que associa persones amb l’objectiu de procurar habitatge digne a preu de cost i organitzar l’ús dels elements comuns i regular […]