Guia per notificar els dies per no rebre notificacions de AEAT – Periodo de Cortesia

Estem en període estival i com cada any hauríeu de notificar els dies que no voldríeu rebre notificacions de l’Agencia Tributaria.

Recordeu que podeu triar 30 dies a l’any sense notificacions electròniques.

Si transcorren deu dies naturals des que una entitat rep una notificació electrònica d’Hisenda i ningú no accedeix a la seva bústia electrònica per obrir-la, aquesta notificació s’entén realitzada. Per tant, pot passar que al llarg de les vacances es rebi alguna notificació i es passin els terminis per recórrer.

Per evitar aquest risc, recordeu que cada any és possible assenyalar 30 dies naturals durant els quals Hisenda no pot dipositar notificacions a la bústia electrònica de les empreses.

És convenient no demorar-se a fer aquesta gestió. Sàpiga que els dies de cortesia s’han de sol·licitar amb un mínim de set dies d’antelació al començament del període desitjat.

Aconsellem notificar uns dies abans de les dates de vacances, perquè puguem atendre requeriments, si arribessin.

La selecció dels dies en els quals no es posaran a la disposició dels obligats tributaris notificacions en l’adreça electrònica habilitada haurà de realitzar-se obligatòriament a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en l’adreça electrònica https://www.agenciatributaria.gob.es