Regals i paneres de Nadal: Són deduïbles?

L’IVA d’aquestes despeses NO serà deduïble, en general.

L’article 96 LIVA estableix que no podran ser objecte de deducció els béns o serveis destinats a atencions a clients, assalariats o terceres persones.

Encara que la regla general és que les despeses per les cistelles i regals de Nadal no són deduïbles, existeix una excepció.

La llei de l’IVA exclou d’aquest tractament a les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris que no superin l’import de 200 euros durant l’any natural a un mateix destinatari.

Aquests regals hauran de portar ben visible el nom de l’empresa.

Per tant, és molt recomanable que a la factura emesa es faci constar que inclou la serigrafia.