Subvenció per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles COVID-19.

Resum i les bases de la subvenció per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts durant el període de crisis sanitària amb motiu de la COVID-19.

Bases generals: RSL CLT/3216/2020 (DOGC 11-12-2020) modif RSL CLT/198/2021 (DOGC 05-02-2021). Bases específiques: RESOLUCIÓ CLT/209/2022  (DOGC 09-02-2022). Convocatòria: RSL CLT/361/2022 (DOGC 22-02-2022)

Termini sol·licituds: 23-02-2022 al 10-03-2022

Objecte: subvencions per contribuir econòmicament a compensar les persones, societats i entitats que fan espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) o concerts de caràcter professional o treballs tècnics o bé que són els autors de les obres teatrals representades per la cancel·lació d’aquestes actuacions per decisió de les entitats organitzadores o programadores o per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 de les persones que hi intervenen, durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Període subvencionable: és des de l’1-12-2021 fins a la finalització de la mesura de reducció de l’aforament al 70%, d’acord amb el que disposa la Resolució SLT/3787/2021.

Accès al tràmit: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-cancellacio-despectacles-darts-esceniques-i-concerts-durant-el-periode-de-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT039?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c