Protocol contra l’assetjament

? Fa uns dies explicavem al nostre perfil d’Instagram la obligatorietat que ténen els autònoms amb treballadors al seu càrrec a fer un registre salarial i un pla contra l’assetjament.

? Avui expliquem què és el protocol contra l’assetjament i les sancions que implica no tenir-lo.

? L’assetjament laboral és una de les conductes més censurables que existeixen en una empresa i per a això, és fonamental dissenyar un conjunt de mesures per a reduir i, en última instància, eliminar totes les formes d’assetjament en el lloc de feina.
Totes les empreses, independentment de la seva grandària, han d’actuar per a prevenir i sancionar els abusos i comptar amb un manual per a establir un canal de denúncia.
Per a les empreses que no compten amb un pla antiassetjament (principalment autònoms i pimes), és necessari acordar un enfocament de prevenció de l’assetjament laboral amb el representant legal del treballador o representant sindical. Quan es fa això, necessiten desenvolupar polítiques i plans que detallin què fer en cada cas en el qual pugui ocórrer aquest tipus d’assetjament.

✔️ Independentment de la grandària, sector o nombre d’empleats, tots els negocis que no comptin amb un protocol d’assetjament poden ser sancionats amb multes de:
• De 7.501€ a 30.000€ per a infraccions lleus.
• De 30.001€ a 120.005€ per a infraccions greus.
• De 120.006€ a 225.018€ per a infraccions molt greus.
• Suspensió automàtica a l’accés i beneficis de qualsevol pla d’ajuda pública per un període de 2 a 6 anys.