Selecció dels dies en els que no voleu rebre notificacions de l’Agència Tributària

Estem en període estival i com cada any hauríeu de notificar els dies que no voldríeu rebre notificacions de l’Agencia Tributaria.

La selecció dels dies en els quals no es posaran a la disposició dels obligats tributaris notificacions en l’adreça electrònica habilitada haurà de realitzar-se obligatòriament a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en l’adreça electrònica https://www.agenciatributaria.gob.es

Recordeu que haureu d’estar donandes d’alta al DEHÚ.