Bases mínimes per a cooperativistes per a temps parcials

Compartim amb vosaltres la taula de les bases mínimes de cotització dels cooperativistes per a temps parcials, així com el BOE on trobareu més informació.

Grup de cotitzacióBase mínima mensual €
1733,20€
2540,50€
3470,20€
4 a 11466,70€