Novetats en el règim fiscal del mecenatge de les entitats sense ànim de lucre

Aquestes són les novetats en el règim fiscal del mecenatge de les entitats sense ànim de lucre per part de Persones Físiques:

  • Augmenta el percentatge de deduccions de la quota de l’IRPF pels donatius amb dret a deducció de persones físiques.
  • S’amplia la quantia, que passa de 150 a 250 euros, i es manté el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram.
  • Es passa de 4 a 3 anys el nombre d’anys que es consideren per fixar si la donació és recurrent.
 Novetats règim fiscal mecenatge

Més informació al BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039

El percentatge passa del 35% al 40%.